Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Północ
Mateusz Zawadzki

Tel. (22) 670 27 40
Fax. (22) 670 27 40
E-mail: warszawa.zawadzki@komornik.pl

Konto Bankowe
BGż S.A. XV Oddział w Warszawie
77 2030 0045 1110 0000 0212 9130


Mateusz Zawadzki
ul. Białostocka 5/lok U6
03-741 Warszawa

Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 14:00 - 17:00
Wtorek 9:00 - 12:00


Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.